E - R 10:00 - 17:00 Klienditeenindus: +372-555-055-17
 
TASUTA TRANSPORT !
Alates 100€ ostust on transport tasuta!
 
IGA PÄEV AVATUD !
Internetipoes võtame tellimusi vastu iga päev!
 
MAKSA KUIDAS TAHAD!
Järgmine kuu, kolmes osas või järelmaksuga!

Ohtlikud jäätmed

Kuhu saab viia probleemtoodetest tekkinud jäätmed?

Probleemtoode on toode, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist.

(Malle Piirsoo, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist)

Probleemtooted on:
1)  kõik kodumajapidamiste elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad ning teatud osa tööstustes kasutatavatest elektri- ja elektroonikaseadmetest;
2)  kolme kategooria (M1, N1 ja L5e) mootorsõidukid, milles ei ole üle 9 istekoha ning mille täismass ei ületa 3,5 tonni, ja nende osad;
3)  kõik patareid ja akud;
4)  kõik mootorsõidukite ja nende haagiste rehvid.

Probleemtoodetele rakendatakse tootjavastutust ehk „saastaja maksab” põhimõtet, millest lähtuvalt peab tootja (toote valmistaja või maaletooja) tagama tema poolt turule lastud probleemtoodetest tekkivate jäätmete kogumise, taaskasutamise, korduskasutamise või kõrvaldamise. See tähendab, et tootjad peavad korraldama ja kinni maksma oma toodetest tekkinud jäätmete tagasivõtmise ja kogumise ning taaskasutamise ja käitlemise. Kaudselt on need kulud arvestatud toodete hinna sisse, ehk toote kasutaja maksab need kinni uut toodet ostes ja uuesti ta nende toodete jäätmeteks muutumisel maksma ei pea.

Kuhu saab tasuta anda probleemtoodetest tekkinud jäätmeid?

Elektroonikaromud

Kui ostate näiteks uue külmkapi, on teil õigus vana külmkapp samasse kauplusesse tasuta tagastada. Ei ole oluline, mis kaubamärki nii uus kui ka vana külmik kannavad. Kuid pidage meeles, et tasuta saab üks ühe vastu tagastada ainult sama liiki ja sama otstarvet täitva seadme. Ehk uue külmiku ostmisel katkist pesumasinat poodi tasuta ära anda ei saa.

Suuremas koguses on kauplus elektroonikaromusid kohustatud tasuta vastu võtma ainult juhul, kui elektri- ja elektroonikaseadmete müügikohast 10 km raadiuses puudub elektroonikaromude kogumispunkt. Siis peab turustaja kasutatud seadme vastu võtma ka juhul, kui tagastaja ei soovi uut osta. Kuid müügikohta võib viia ikkagi ainult seda liiki seadmeid, mida seal müüakse. Näiteks kui kauplus müüb ainult taskulampe ja veekeedukanne, siis saab sinna tagasi anda ainult vana taskulambi ja veekeedukannu, aga mitte teleri või elektripliidi.

Elektroonikaromusid saab tasuta üle anda ka elektroonikaromude kogumispunktidesse, mis asuvad enamasti valla või linna jäätmejaamades või jäätmete kogumispunktides. Elektroonikaromu üleandmisel tuleb meeles pidada, et see ei sisaldaks muid jäätmeid – nende käitlemiskuludeks võib vastuvõtja küsida eraldi tasu. Tagastatavad seadmed ei tohi olla ka saastunud ega ohustada vastuvõtutöötajate tervist või takistada edasist käitlust. Näiteks kauplused võivad selliste seadmete vastuvõtmisest sootuks keelduda. Ka peaksid tagastatavad seadmed olema komplekssed, sest oluliste osade eelneva eemaldamisega võib kaasneda keskkonnarisk (näiteks külmikult kompressori mittenõuetekohase eemaldamisega lenduvad õhku osooniauke tekitavad freoonid). Kui eelnimetatud nõuded ei ole täidetud, võidakse seadme vastuvõtmisel küsida raha puuduoleva materjali väärtuses.

Elektroonikaromu kogumispunkti või kauplusesse vedamisega seotud kulud tuleb üldjuhul kanda seadme lõppkasutajal.

Patarei- ja akujäätmed

Vanu patareisid ja akusid (patarei- ja akujäätmeid) ei tohi visata muude olmejäätmete hulka, sest need võivad olla ohtlikud nii inimestele kui ka keskkonnale. Patareisid ja akusid saab tasuta üle anda või visata spetsiaalsetesse konteineritesse nendes kauplustes, kus just sellist liiki tooteid müüakse. Patarei või aku kaubamärk pole seejuures oluline, kuid näiteks mobiiliakusid müüvasse poodi autoakusid tagastada ei saa. Ka ei pea vana patareid või akut poodi tagastades uut asemele ostma.

Patarei- ja akujäätmeid saavad eraisikud tasuta üle anda ka ohtlike jäätmete kogumispunktides. Ettevõtja (näiteks talunikust FIE või äriregistris registreeritud talu) ei saa kogumispunkti patareisid ja akusid tasuta viia, küll aga saab ta neid tasuta tagastada kauplusesse.

Kogumiskohad on kirjas ka tootjavastutusorganisatsioonide ja tootjate kodulehtedel.

Elektroonikaromud, patarei- ja akujäätmed:

kasutatud allikas: Keskkonnaministeeriumi koduleht - http://www.envir.ee/1094309