E - R 10:00 - 17:00 Klienditeenindus: +372-555-055-17
 
TASUTA TRANSPORT !
Alates 100€ ostust on transport tasuta!
 
IGA PÄEV AVATUD !
Internetipoes võtame tellimusi vastu iga päev!
 
MAKSA KUIDAS TAHAD!
Järgmine kuu, kolmes osas või järelmaksuga!

Garantii

ÜLDIST

Tehnikamarket OÜ  vahendab müüdavatele seadmetele tootja garantiid ja garantiiprotseduure, kuid ei teosta seadmetele garantiiremonti. Garantiihoolduse teostamise aluseks on Tehnikamarket OÜ poolt väljastatud arve ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on garantiiremondi teostajal õigus keelduda tasuta garantiiremondist. 

GARANTIIAEG

Garantiiperiood kehtib kuupäevast, mis on märgitud arvele. Garantiiajal teostatud garantiihooldused garantii kehtivust ei pikenda. Garantiiaja pikkus ja reageerimis- või hooldamisaja kestus on määratletud maaletooja poolt. Alles on vaja hoida garantiivihik, mis toodetega kaasas on, ilma selleta garantii ei kehti. Toote garantiiaeg on välja toodud tootekirjelduse juures.

GARANTII TEOSTAMINE

Garantiiremont teostatakse tootja hooldusesinduses. Klient viib seadme originaalpakendis autoriseeritud esindusse ja klient kannab kõik kulutused seoses transpordiga. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel teostatakse garantiiremont tootjatehase kaudu. Sellisel juhul seadmete toimetamine garantiihoolduseks Tehnikamarket OÜ -sse ja tagasi toimub kliendi kulul. Kui selgub, et antud juhtum ei kuulu garantii alla, siis tuleb remondikulud kanda kliendil (kliendil on õigus remondist keelduda). Tehnikamarket OÜ ei vastuta garantiiremonti toodud seadme andmekandjal oleva informatsiooni hävimise, kadumise või rikkumise eest ning sellega tekitatud otsese või kaudse kahju eest. Varukoopiate tegemine on kliendi kohustus! Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või paremaga. 

GARANTII ALLA EI KUULU

  • Kuluva iseloomuga osad (akud, tahmakassetid, trükipead, disketid, CD plaadid, jmt) ning pakend ja dokumentatsioon.
  • Tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired.
  • Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt.
  • Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest.
  • Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.
  • Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutamisest, kasutamisjuhendi nõuete eiramine (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).
  • Akude mahtuvuse vähenemine.
  • Mitteoriginaalse operatsioonisüsteemi kasutamisest tingitud probleemid. Tarkvara poolt põhjustatud näilised rikked.
  • Mitte enam töövõimelise tarkvara/operatsioonisüsteemi uuesti installeerimine.